افتخاری دیگر

افتخاری دیگر


دریافت نشان CE توسط شرکت داهیان پزشکی پیشرو

شرکت داهیان پزشکی پیشرو تولید کننده مستقل دستگاه ثبت و رکورد نوار قلب، موفق به دریافت نشان CE جهت صادرات محصولات خود شد.

با توجه به اینکه از جمله مهمترین اهداف شرکت، افزایش تولیدات قابل اعتماد براساس تکنولوژی های روز، افزایشمشتری مداری ، افزایش صادرات و بویژه صادرات به اروپا است؛ مدیران ارشد اقدام به اخذ CE جهت دستگاههای الکتروکاردیوگراف 6 کاناله یاشام 635 و 3 کاناله یاشام 310 کرده اند و در آبان ماه سال 1395 موفق به کسب نشان CE جهت دستگاههای مذکور شدند.